Preskočiť na obsah
Home » Odborníci z praxe

Odborníci z praxe

Najefektívnejšia cesta implementácie pokročilých učebných metód a inovatívneho obsahu je zapojenie odborníkov z praxe priamo do vyučovacieho procesu. Programátori, biológovia a ďalšie profesie s pedagogickým školením sú k dispozící pre potreby škôl.

Disponujeme odborníkmi naprieč Slovenskom, ktorí vedia zabezpečiť službu podpory výučby v ľubovolnom type škôl a lokalite.

Zapojenie odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu cez Malú školský reformu rešpektuje platnú legislatívu a ďalšie nariadenia tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka školy a súlad s platnou právnou úpravou.