Preskočiť na obsah
Home » Referencie

Referencie

Služba podpory výučby bola nasadená od roku 2015 vo viac ako 100 študijných skupinách. Na základe získaných skúsenosti a zozbieranej spätnej väzby od žiakov, rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl a zriaďovateľov je možné konštatovať, že opatrenia opakovane plnia nastavené ciele.

Pilotné a testovacie nasadenie prebehlo v nasledovných typoch škôl:

Podľa zriaďovateľa:

 • Obec (mesto)
 • Samosprávny kraj
 • Cirkev
 • Právnická osoba

Podľa druhu školy:

 • Základná škola
 • Stredná odborná škola
 • Gymnázium

Podľa vyučovacieho jazyka:

 • Slovenský
 • Maďarský

Geografické umiestnenie:

 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčianský kraj
 • Nitrianský kraj
 • Žilinský kraj