Preskočiť na obsah

Nový obsah výučby

Aké predmety máme v ponuke?

V súčasnej dobe sa na slovenských školách vyučujú aj predmety, ktoré už svojim obsahom nie sú relevantné k požiadavkám trhu práce alebo sú vyučované neefektívne. Projekt Malá školská reforma preto prináša nový obsah technických predmetov. Ide najmä o Informatiku – Programovanie pre Android a Umelá inteligencia – a Biológiu s praktickou genetikou. Oba tieto predmety sú implementované do škoslských vzdelávacích programov na základných aj stredných školách od školského roku 2017/2018. V príprave sú aj ďalšie predmety, napríklad Nanotechológie a Robotika. Tieto štyri predmety predstavujú pohľad na riešenie problémov v budúcnosti, teda či je možné riešenie naprogramovať, automatizovať alebo zabezpečiť zmenou DNA či štruktúrou atómu.

Ako sa obsah dostane do školského vzdelávacieho programu?

Každý balík inovatívneho obsahu pre základné a stredné školy obsahuje kompletný set dokumentov, ktoré zosúladia dianie na hodinách, školský vzdelávací program a požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Osnovy, tématické plány a ďalšie aj s implementačnou príručkou sú súčasťou služby podpory výučby.

Spĺňa štátny vzdelávaci program

Vypracovaný školský vzdelávací program

Dosahuje opakované výsledky na všetkých typoch škôl