Preskočiť na obsah

Vyskúšané okamžité opatrenia pre regionálne školstvo, ktoré zvyšujú šancu žiakov uspieť v technických smeroch

Od roku 2015 pilotujeme inovatívne prvky pre efektívnejšie vyučovanie informatiky, matematiky a biológie. EduScrum, Android, umelá inteligencia a ďalšie implementované odborníkmi z praxe.

Nový obsah výučby

Programovanie pre Android, umelá inteligencia alebo genetická manipulácia.

Efektívnejšie metódy

EduScrum namiesto frontálneho vyučovania pre vyššiu efektivitu a budovanie soft skills.

Odborníci z praxe

Profesinál z odboru ako nástroj implementácie nového obsahu a efektívnejších metód.

Nový obsah výučby

Žiaci získajú prístup k inovovanému obsahu existujúcich predmetov. Naplnenie štátneho vzdelávacieho programu je vedľajší efekt pri získavaní znalostí z informatiky, matematiky alebo biológie. Vhodné od 6. triedy základnej školy po maturitné ročníky všetkých typov stredných škôl.

Efektívnejšie metódy vúčby

Dôležitejšie ako údaje a fakty je u detí budovanie schopnosti učiť sa. To, čo sa dnes deti učia, o 20 rokov bude obsoletné. Ak však získaju počas výučby soft skills budú z nich ťažiť celý život.

Odborníci z praxe vo vyučovacom procese

Nový obsah výučby a efektívnejšie metódy výučby implementujeme prostredníctvom profesionálov z odboru pôsobiacich v praxi.