Preskočiť na obsah

Efektívnejšia metóda výučby

Prenos zodpovednosti

Pri metóde založenej na aktivácií skupinovej práci žiakov dochádza k prenosu zodpovednosti za vzdelávanie. Učiteľ sa stáva coachom žiakov a pomáha im nájsť režim, kde oni sami prichádzajú na riešenie problémov a budujú znalosti prirodzeným spôsobom, nie memorovaním údajov. Celý cyklus predmetu je rozdelený do šprintov, ktoré žiaci skupinovo sami organizujú a riadia tak vlastný vzdelávací proces.

Budovanie soft skills

  • Kreativita
  • Tímová práca
  • Komunikácia
  • Líderstvo

Scrum based

V spolupráci s ďalšími organizáciami a expertmi na problematiku bola pre projekt vybraná vyučovacia metóda založená na metodike eduScrum, ktorej základom je prenesenie zodpovednosti za vzdelávanie z učiteľov na žiakov a zmena úlohy učiteľa vo vyučovacom proces z nositeľa informácií a znalosti do úlohy kouča, ktorý žiakom pomáha vlastným úsilím a tímovou prácou budovať plánované znalosti a kompetencie. Metóda už od pilotného nasadenia preukázala objektívne zlepšenie študijných výsledkov žiakov a okrem znalostí samotných buduje aj ďalšie soft-skills ako napríklad prezentačné zručnosti, kreativitu, tímovú prácu, schopnosť riešiť problémy a pracovať s informačnými zdrojmi alebo komunikatívnosť.